fredag 30. april 2010

Fly me to the moon!

I løpet av forrige århundre økte daglig reiselengde med motoriserte transportmidler fra en halv til femti kilometer – altså en hundredobling på hundre år. Er det mulig å tenke seg en hundredobling også i dette århundret?