lørdag 10. november 2012

Gjensyn med Brundtland


I løpet av 25 år har begrepet «bærekraftig utvikling» blitt stadig mer utvannet. Det er blitt en ren ønskeliste for politikere, byråkrater og forskere, og omfatter alt - og dermed ingenting. Dette kan ikke fortsette: det er på tide å gå tilbake til Brundtlandrapporten.

onsdag 22. august 2012

Bil eller miljø?


Kan ny teknologi og økt satsing på kollektivtransport i tilstrekkelig grad redusere energibruk og forurensende utslipp fra transportsektoren? Nei, dessverre. Det er kun når nye teknologiske løsninger og utvidet kollektivtilbud settes i sammenheng med en reell nedgang i vårt reiseomfang, at denne effekten oppnås. Spørsmålet er om vi kan eller vil reise mindre. Hvis ikke må vi foreta et valg. Vi kan ikke få både bedre miljø og flere reiser på en gang.

onsdag 25. april 2012

0,02 liter på mila!


Det dukker stadig opp flere biler med CO2-utslipp under 100 gram per kilometer. Det er imidlertid langt igjen: Skal vi nå klimamålene må utslippene ned i 6 gram per kilometer!

torsdag 5. januar 2012

Ja takk,begge deler?

Løsninger på miljøproblemer og bekjempelse av fattigdom konkurrerer daglig om vår oppmerksomhet. Problemene er nær oss og langt borte - både i tid og avstand. Hvordan i all verden skal vi klare å gå løs på alt dette? En måte er å tenke tverrfaglig og utradisjonelt. Kanskje kan miljø- og utviklingsforskere lære noe av
produktdesign?

onsdag 4. januar 2012

Smart, smartere, smartest

Miljøkonsekvensene av den økende strømmen av varer på land, til sjøs og i lufta får ikke like stor oppmerksomhet som våre egne reiser. En slik ubalanse kan ikke fortsette og nå vil Forskningsrådet gjennom programmet Smartrans gjøre varestrømmen mer miljøvennlig.

mandag 17. oktober 2011

Miljø og Det Gode Liv

Skal miljøforkjempere nå frem med sitt viktige budskap må de slutte å blande sammen viktige miljøargumenter med verdiladede påstander om hva som er det gode liv. Forhåpentligvis kan vi etter hvert bli enige om hva som er bra for miljøet – hva som er det gode liv mener jeg imidlertid vi skal overlate til den enkelte!

onsdag 17. august 2011

Fornybar energi og transport – del 2

Vi har all den teknologiske og biologiske kunnskap vi trenger for å erstatte bensin og diesel med nye drivstoffer. Dessverre for klima og miljø ser det imidlertid ikke ut til at vi vil bruke kunnskapen.