torsdag 10. juni 2010

Sure folk eller sur nedbør?

Med sine muntre skråblikk på samfunnet kan lesing av Donald Duck ofte bidra til verdifulle refleksjoner. Slik som i Andebyposten hvor miljøbevegelsen gis en etterlengtet oppmerksomhet. Miljøbevegelsen i Andeby er splittet og det ropes etter fornyelse.