onsdag 22. august 2012

Bil eller miljø?


Kan ny teknologi og økt satsing på kollektivtransport i tilstrekkelig grad redusere energibruk og forurensende utslipp fra transportsektoren? Nei, dessverre. Det er kun når nye teknologiske løsninger og utvidet kollektivtilbud settes i sammenheng med en reell nedgang i vårt reiseomfang, at denne effekten oppnås. Spørsmålet er om vi kan eller vil reise mindre. Hvis ikke må vi foreta et valg. Vi kan ikke få både bedre miljø og flere reiser på en gang.