torsdag 27. januar 2011

Kunsten å dele en pizza

Vil verdens fattige alltid nøye seg med et ”nei” der de daglig passerer våre matbord? Eller bør vi i egeninteressens og anstendighetens navn dele langt mer rettferdig enn det vi gjør i dag? Etter en absurd kamp om et pizzastykke tror jeg definitivt det er bedre å dele frivillig i dag enn å bli tvunget til å måtte dele ufrivillig i morgen.

mandag 24. januar 2011

Myk landing for (fornybar) teknologi

Økt bruk av fornybar energi krever omfattende satsning på teknologiutvikling. Vi må imidlertid ikke glemme at samfunnsvitenskapene sitter med nøkkelen til døra mellom laboratoriene og den virkelige verden.

mandag 10. januar 2011

Akkurat passe stort

Vi vet godt hva vi må gjøre for å stanse utslippene av klimagasser. Vanskeligheten er å få aksept for at vi må gjøre det. Veien til aksept ligger i å tenke de akkurat passe store tankene, de som forhindrer avmakt men samtidig gir handlingsrom.