onsdag 17. november 2010

Én grønn svale gir ingen Hvit vinter

Idealisme og dugnad er bra, men løser ikke klimaproblemet. Det kan imidlertid myndighetene gjøre dersom vi ber dem om å innføre de rette løsningene.

torsdag 11. november 2010

Drivstoffenes flyktige historie

Bruk av hydrogen som drivstoff i kjøretøy er i skuddet for tiden. Med potensial for store miljøforbedringer lanseres ambisiøse planer om hydrogensamfunnets fremvekst og den fossile tidsalders snarlige død. Planene likner til forveksling noe jeg har sett tidligere. Metanoldrevne biler, naturgassbaserte kjøretøy og elbilene har imidlertid måtte bite i gresset. Vil det samme skje med hydrogenbilene?

torsdag 4. november 2010

Hva er årets drivstoff?

Det er mange gode grunner til at vi snart må utvikle og ta i bruk nye drivstoff til erstatning for bensin og diesel. Hydrogenrådet la for noen år siden et godt grunnlag for å lykkes med dette. Jeg vil her gi fire konkrete råd med på veien videre.