søndag 17. januar 2010

Transport og miljø og sånn ...

Et begrep som ”bærekraftig transport” er til å sovne av. Kanskje blir det mer interessant hvis jeg sier at det egentlig handler om mer rettferdighet – overfor fattige, natur og fremtidige generasjoner? Kanskje kan vi da bli mange nok til å gi politikere den nødvendige støtten de trenger for å føre oss vekk fra dagens urettferdige og ikke-bærekraftige transportmønster?

lørdag 16. januar 2010

Hvis alle gjør litt, blir lite gjort

Mantraet ”alle monner drar” hjelper lite for å berge klimaet. Tvert i mot står mobilladere, sparedusj og miljøvennlige lommelykter i veien for andre og viktigere valg.