lørdag 10. november 2012

Gjensyn med Brundtland


I løpet av 25 år har begrepet «bærekraftig utvikling» blitt stadig mer utvannet. Det er blitt en ren ønskeliste for politikere, byråkrater og forskere, og omfatter alt - og dermed ingenting. Dette kan ikke fortsette: det er på tide å gå tilbake til Brundtlandrapporten.