mandag 17. oktober 2011

Miljø og Det Gode Liv

Skal miljøforkjempere nå frem med sitt viktige budskap må de slutte å blande sammen viktige miljøargumenter med verdiladede påstander om hva som er det gode liv. Forhåpentligvis kan vi etter hvert bli enige om hva som er bra for miljøet – hva som er det gode liv mener jeg imidlertid vi skal overlate til den enkelte!

onsdag 17. august 2011

Fornybar energi og transport – del 2

Vi har all den teknologiske og biologiske kunnskap vi trenger for å erstatte bensin og diesel med nye drivstoffer. Dessverre for klima og miljø ser det imidlertid ikke ut til at vi vil bruke kunnskapen.

tirsdag 22. mars 2011

Tenk om alle bodde i Oslo?

Hvordan ville det være her - hvis hele Norges befolkning bodde i Oslo? Vil en slik sitasjon innebære at vi må bygge mot himmelen eller inn i Oslomarka? Eller finnes det mer akseptable mellomløsninger?

tirsdag 1. februar 2011

Er vannkraft fornybar energi?

Jeg er nylig tilbake fra en konferanse i Trondheim om klimanøytral bydelsutvikling. I tre dager har jeg sittet tålmodig og hørt på hvordan våre fremste arkitekter, ingeniører og planleggere på ulike vis forslår å utforme en klimanøytral bydel i Trondheim. Det var stor variasjon mellom forslagene, noe som understreker at det er mange veier til klimanøytralitet. Og det er trolig bra, ettersom overordnede prinsipper og felles retningslinjer sjelden overlever det brutale møtet med det lokale mangfoldet.

torsdag 27. januar 2011

Kunsten å dele en pizza

Vil verdens fattige alltid nøye seg med et ”nei” der de daglig passerer våre matbord? Eller bør vi i egeninteressens og anstendighetens navn dele langt mer rettferdig enn det vi gjør i dag? Etter en absurd kamp om et pizzastykke tror jeg definitivt det er bedre å dele frivillig i dag enn å bli tvunget til å måtte dele ufrivillig i morgen.

mandag 24. januar 2011

Myk landing for (fornybar) teknologi

Økt bruk av fornybar energi krever omfattende satsning på teknologiutvikling. Vi må imidlertid ikke glemme at samfunnsvitenskapene sitter med nøkkelen til døra mellom laboratoriene og den virkelige verden.

mandag 10. januar 2011

Akkurat passe stort

Vi vet godt hva vi må gjøre for å stanse utslippene av klimagasser. Vanskeligheten er å få aksept for at vi må gjøre det. Veien til aksept ligger i å tenke de akkurat passe store tankene, de som forhindrer avmakt men samtidig gir handlingsrom.