onsdag 22. desember 2010

Forbrukersamfunnets usynlige hånd

”Lig vandet, fisken svømmer i, lig luften, fuglen flyver i” omsluttes vi alle av forbrukersamfunnet iboende logikk. Selv de av oss med grønne ambisjoner ser ut til å måtte gi tapt for overmakten. Å sette vår lit til at den miljøvennlige forbrukeren alene skal ordne opp er derfor å håpe på for mye.

onsdag 15. desember 2010

"Bolig, Biff og Bil"

Mens miljøproblemene på 60- og 70-tallet i hovedsak var knyttet til utslipp av giftstoffer og kjemikalier, er det i dag nødvendig å fokusere på husholdningenes forbruk - og da særlig det vi uhøytydelig kan kalle "de tre B'er": bolig, biff og bil. Miljøproblemene flyttes nemlig fra produksjonsstedene til forbruk av disse B'ene. I den sammenhengen kan den moderne husholdning betegnes som en ”middels stor kjemikaliebedrift” og ”en mellomstor transportbedrift”.

fredag 3. desember 2010

Kan noen skaffe oss to nye jordkloder, takk!

Vi trenger alle landarealer for å leve. Arealer til å produsere mat, klær, boliger og veier. Dessuten trenger vi arealer som kan ta seg av våre utslipp og avfall. Summen av alle disse arealene blir ganske stor for hver og en av oss. Faktisk trenger en nordmann i gjennomsnitt nær åtte fotballbaner for at vi skal leve som vi gjør. Jordkloden blir imidlertid ikke større, så hvis alle verdens innbyggere gjør krav på det samme som oss nordmenn, vil vi snart trenge flere kloder…