tirsdag 22. mars 2011

Tenk om alle bodde i Oslo?

Hvordan ville det være her - hvis hele Norges befolkning bodde i Oslo? Vil en slik sitasjon innebære at vi må bygge mot himmelen eller inn i Oslomarka? Eller finnes det mer akseptable mellomløsninger?