onsdag 10. mars 2010

Men så er det dog deiligt at fare!

I 1960 reiste nordmenn i gjennomsnitt 9 kilometer hver dag med motoriserte transportmidler. I dag er dette tallet steget til 50 kilometer. Ingen ting tyder på at denne veksten vil avta i årene foran oss. Lar denne utviklingen seg forene med kravene til bærekraftig utvikling?

fredag 5. mars 2010

8 år igjen som verdens rikeste land?

De norske oljereservene krymper og tømmes raskere enn i de fleste andre oljeproduserende land. Er vi i ferd med å miste posisjonen som verdens rikeste land? Kan et nytt studium i fornybar energi på Høgskulen bidra til en topplassering også for våre barnebarn?