tirsdag 1. februar 2011

Er vannkraft fornybar energi?

Jeg er nylig tilbake fra en konferanse i Trondheim om klimanøytral bydelsutvikling. I tre dager har jeg sittet tålmodig og hørt på hvordan våre fremste arkitekter, ingeniører og planleggere på ulike vis forslår å utforme en klimanøytral bydel i Trondheim. Det var stor variasjon mellom forslagene, noe som understreker at det er mange veier til klimanøytralitet. Og det er trolig bra, ettersom overordnede prinsipper og felles retningslinjer sjelden overlever det brutale møtet med det lokale mangfoldet.