onsdag 25. april 2012

0,02 liter på mila!


Det dukker stadig opp flere biler med CO2-utslipp under 100 gram per kilometer. Det er imidlertid langt igjen: Skal vi nå klimamålene må utslippene ned i 6 gram per kilometer!


I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken er gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler nå 132 gram per kilometer. Dette er 4,3 % lavere enn i fjor. Dette er gledelig lesning, særlig når man tar i betraktning at utslippene lå over 180 gram per kilometer bare for noen år siden.

Det er da heller ikke overraskende at det går riktig vei med utslippene. Bilprodusentene tilbyr stadig flere modeller med lavt utslipp - og vi kjøper dem. Populære modeller som Volkswagen Polo, Toyota Yaris og Ford Fiesta har alle modeller som slipper ut rundt 100 gram per kilometer. Så det går riktig vei, men er det nok?

Dette spørsmålet har en gruppe forskere ved Universitetet i California, Berkeley, spurt seg. Utgangspunktet er internasjonale avtaler om å redusere global oppvarmingen til 2˚C frem mot 2050, noe som betyr 80% reduksjon av CO2 –utslippene. Her må alle aktører gjøre sitt, også de som utvikler, selger og kjøper personbiler.

Siden reduksjon av utslipp fra biler ofte blir sett på som et rent teknologisk problem, så forskerne på muligheten for å møte utslippsmålet kun ved hjelp av ny og bedre teknologi. Det innebærer i så fall enten å gå over til alternative drivstoff eller å senke drivstofforbruket på bensin- og dieselbiler.

Forskerne fant ut at skal man innfri utslippsmålene ved teknologi alene, står man over for en global overgang fra dagens biler til en eller flere av følgende tre teknologier: elektriske biler basert på nær utslippsfri kraftproduksjon, andregenerasjons biodrivstoff med et drivstofforbruk under 0,08 liter på mila eller bensin- og dieselbiler som bruker mindre enn 0,02 liter på mila. Et drivstofforbruk på 0,02 liter på mila gir 6 gram CO2 per kilometer! Plutselig blir ikke 100 gram så imponerende lengre.

Det avgjørende her er, i følge forskerne på Berkeley, at slike tall overskrider selv de mest optimistiske teknologisenarioer frem mot 2050. Det er kort sagt ingen ting som tyder på at vi kan klare noe slikt. Nå er det riktignok langt frem til 2050 og mangt kan vel hende innen den tid. Poenget er imidlertid at skal vi nå målet innen 2050 må det skje noe dramatisk allerede i 2020 og 2030, og dette ser ikke forskergruppen noen tegn til.

Ny teknologi er altså ikke er tilstrekkelig for å redusere utslippene av klimagasser fra transport. Andre grep må også tas. Dessverre, vil nok mange si, betyr dette at vi må (tvinges til å?) endre vår atferd – enten ved å reise mer med kollektive transportmidler eller ved å reise mindre.

Her står nok miljømyndighetene overfor en langt mindre takknemlig salgsoppgave enn bilbransjen. Når valget står mellom det presse seg inn på en smekkfull trikk og det å kjøpe en splitter ny supereffektiv bil ”nesten helt uten utslipp”, tror jeg nesten jeg vet hva de fleste av oss velger.

(Innlegger er tidligere publisert som kronikk i Dagens Næringsliv)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar